محصول دوره اسرار زبان بدن

بدون امتیاز 0 رای
490,000 تومان

 

یادتون باشه اولین چیزی که افراد با اون شما را می بینند و قضاوت می کنند ظاهر و زبان بدن شماست حتی قبل از اینکه هیچ حرفی زده باشید و هیچ صحبتی از محتوا و اطلاعات خودتون کرده باشید.

در اصل زبان بدن قبل از شما شروع به معرفی شما کرده.

بنابر تحقیقات استاد آلبرت محرابیان تاثیر گذاری افراد بر هم طبق این فرمول در بیشتر مواقع است

۷ درصد محتوا

۳۸ درصد لحن کلام

۵۵ درصد زبان بدن

در اولین دیدار و به خصوص در ۷ ثانیه ابتدای آشنایی زبان بدن ما تأثیر زیادی در برداشت اولیه  دیگران از شخصیت شما و ساخت تصویر ذهنی اونها دارد.

نوع نشستن ایستادن، راه رفتن ،نگاه کردن ،حرکت دستها و پاها و نوع قرار گرفتن آنها به همراه خطوط چهره و صورت مون همگی زبان بدن یا تن گفتار ما را تشکیل میدهد.

490,000 تومان